Skip to main content
Стандарди у циркуларној економији

Циркуларна економија се фокусира на трансформацију начина на који се ресурси користе у економском систему, са циљем да се минимизира отпад, продужи животни циклус производа и ресурса, и смањи утицај на животну средину. У складу са тим, постоји неколико стандарда и смерница које се примењују у циркуларној економији. Ево неколико најзначајних:

  1. ISO 14001: Ово је међународни стандард за управљање животном средином. Иако се не фокусира искључиво на циркуларну економију, ISO 14001 има смернице за смањење отпада, ефикасније коришћење ресурса и промовисање одрживог пословања.
  2. ISO 14040 и ISO 14044: Ови стандарди се односе на управљање животним циклусом производа (LCA - Life Cycle Assessment). Они пружају смернице за процену еколошког утицаја производа током свих фаза животног циклуса, укључујући сировине, производњу, употребу и одлагање.
  3. ISO 50001: Овај стандард се односи на енергетски менаџмент и има за циљ побољшање енергетске ефикасности организација. Ефикасније коришћење енергије је кључни аспект циркуларне економије, јер смањује потребу за новим ресурсима.
  4. Ellen MacArthur Фондација: Ellen МacArthur Фондација је непрофитна организација која се бави промовисањем циркуларне економије. Они су развили низ смерница и иницијатива, као што је "Циркуларни дизајн", који промовишу иновације у дизајну производа и процеса како би се подржала циркуларна економија.
  5. ЕУ акциони план за циркуларну економију: Европска унија је усвојила акциони план за циркуларну економију који садржи низ мера и политика за подстицање преласка на циркуларни модел. Ове политике обухватају мерење ресурсне ефикасности, подстицање рециклаже, подршку иновацијама и промоцију одрживих набавки. 

Ови стандарди и смернице пружају оквир за постизање одрживог коришћења ресурса, смањење отпада и заштиту животне средине, док истовремено подстичу економски раст и иновације.

Наши Оснивачи