Skip to main content
Декарбонизација

Смањење емисија гасова са ефектом стаклене баште („Greenhouse Gas“ – ГХГ) представља комплексан проблем са којим је могуће суочити се само активностима које у исто време укључују неколико поља деловања од којих су нека већ описана у Приручнику. Један од свеобухватнијих видова борбе, а који директно омогућава предузећима да се самостално укључе у суочавање са овим проблемом представља управљање емисијама ГХГ тј. Carbon Management.  

Управљање овим емисијама представља континуирани процес који за крајњи циљ има њихово смањење или уколико је могуће њихово потпуно неутралисање. Међутим активности се не фокусирају само на напорима да се емисије смање, већ обухватају и транспарентан вид комуникације упућен заинтересованој јавности. То подразумева извештавање како о емитованим и редукованим емисијама ГХГ, тако и о активностима које су планиране и остварене а имају за циљ утицај на климатске промене.  

Први корак у процесу управљања емисијама ГХГ свакако почиње одабиром пројектне активности. У последње време се развијају методологије за различите видове пројеката, као на пример анализе емисија ГХГ за градове, велике догађаје, индустријске секторе и сл. Међутим, у пракси најчешћи видови ових активности представљају следеће врсте пројеката:

  • Инвентар ГХГ и представља анализу укупних ГХГ емисија коју директно или индиректно емитује нека корпорација, предузеће или организација у току обављања својих пословних активности;
  • Угљенични отисак производа или услуга представља анализу ГХГ емисија које се директно емитују у току сваке од пет фаза животног циклуса производа или услуге;
  • Пројектне емисије представљају анализу ГХГ емисија који се доводе директно у везу са одређеном пројектном активношћу и њиховим разликама пре и после имплементације пројектне активности. 

Наши Оснивачи