Skip to main content
Зелене јавне набавке

Зелена јавна набавка (ЗЈН) представља праксу интегрисања еколошких аспеката у процесе јавне набавке. То укључује набавку роба, услуга и радова од стране јавних власти на начин који промовише одрживи развој, минимизира еколошке утицаје и подржава прелазак ка зеленој економији. Циљ зелене јавне набавке је искористити куповну моћ јавних власти како би се подстакла тражња на тржишту за еколошки прихватљивим производима и услугама. Усвајањем ЗЈН, владе и јавне организације могу бити пример и подстицати иновације, доприносећи остваривању циљева у области заштите животне средине и одрживости.

Зелена јавна набавка обично подразумева постављање специфичних еколошких критеријума и захтева у процесу набавке. Ти критеријуми могу обухватати различите аспекте, као што су енергетска ефикасност, штедња ресурса, смањење отпада, смањење емисија, коришћење обновљивих материјала и разматрање целокупног животног циклуса производа. Укључивањем ових критеријума, јавне власти могу дати приоритет добављачима и производима који показују еколошку успешност и одрживост.

Бенефити зелене јавне набавке су вишеструки. Она може допринети заштити животне средине смањењем укупног еколошког утицаја набављених роба и услуга. Такође, може подстицати развој и усвајање еколошки прихватљивих технологија, производа и услуга, што доводи до раста тржишта у одрживим секторима. Поред тога, ЗЈН може генерисати уштеде у трошковима путем енергетске ефикасности и штедње ресурса, унапредити јавно здравље и благостање, као и побољшати репутацију јавних власти као одговорних и одрживих ентитета.

У Србији, зелена јавна набавка постаје све важнија у циљу остваривања одрживог развоја и смањења еколошког оптерећења. Држава и локалне самоуправе све више препознају значај ЗЈН и укључују еколошке критеријуме у поступке набавке. Такође, постоје иницијативе и програми који пружају подршку јавним органима у примени ЗЈН и едукују добављаче о еколошким аспектима пословања. Србија има потенцијал да искористи зелену јавну набавку као средство за унапређење животне средине, подстичући зелену привреду и остваривање одрживог развоја.

Наши Оснивачи