Skip to main content
Матични број
112200605
Сектор
Грађевинарство
Шифра делатности
4299
Адреса компаније
Булевар деспота Стефана 11, Нови Сад 403217, Србија
Одговорна особа за рарадњу са CE HUB-ом
Гордана Копиловић
Позиција
Предузетник
Назив привредног субјекта
АПА Декор Цигла
Имејл адреса

Користимо стару отпадну швапску циглу, једноставним методама сечења и механичком обрадом, добијамо листеле којима се облажу разне површине у грађевинарству.

Наши Оснивачи