Skip to main content
Матични број
100123813
Сектор
Просвета
Шифра делатности
-
Адреса компаније
Карнегијева 4, 11000 Београд, Србија
Одговорна особа за рарадњу са CE HUB-ом
Бранко Дуњић
Назив привредног субјекта
Центар за чистију производњу ТМФ
Имејл адреса

Центар за чистију производњу Србије је део Технолошко-металуршког факултета (ТМФ) Универзитета у Београду. Основани смо са циљем да, својим знањем и искуством, потпомогнемо „зелену“ транзицију домаће индустрије. До 2023. године смо давали препоруке и саветовали преко 200 компанија у Србији и помогли им да остваре велике уштеде у потрошњи материјала и енергије, као и потрошњи воде и новца. За то време смо обучили преко 60 стручњака за спровођење концепта сировинске ефикасности и чистије производње (РЕЦП).

Центар за чистију производњу Србије основан је као део пројекта Организације Уједињених нација за индустријски развој (УНИДО) и делује у оквиру УНИДО/УНЕП мреже Центара за сировинску ефикасност и чистију производњу (РЕЦП Нет). Званична инаугурација Центра одржана је 11. октобра 2007. године у оквиру Шесте Министарске конференције „Животна средина за Европу“, одржане у Београду.

Наши Оснивачи