Skip to main content
127 Rue du Ranelagh 127 Rue du Ranelagh 75016 Paris France
Датум и време од
Датум и време до

Дијалози о циркуларној економији: стратегије за прелазак са смањења отпада од хране на нулти отпад хране у ЕУ одржац́е Греенио 4. септембра 2023. у Паризу. Догађај ц́е окупити врхунске умове у области одрживости, пословања и политике да истраже и промовишу ефикасне стратегије за елиминисање расипања хране у Европској унији.


Садржац́е панел дискусије, стручне разговоре и интерактивне радионице са фокусом на иновативна и практична решења за расипање хране и наглашавајуц́и улогу принципа циркуларне економије у стварању одрживих система хране. Подстицањем отвореног дијалога и сарадње, циљ је инспирисати и опремити појединце, предузец́а и креаторе политике знањем и алатима како би нулто бацање хране постало стварност.
Нацрт дневног реда (коначни дневни ред ц́е бити достављен ближе датуму догађаја)
09:00 - 09:30: Пријава и регистрација
09:30 - 10:00: Уводне речи
Кратак преглед дневног реда
10:00 - 11:00: Панел дискусија - Тренутно стање отпада од хране у ЕУ
Детаљан поглед стручњака за одрживост и прехрамбене системе на тренутно стање отпада од хране у ЕУ и његове изазове
11:00 - 11:15: Пауза за кафу
11:15 - 12:30: Интерактивна радионица - Решења циркуларне економије за расипање хране
Интерактивно истраживање о томе како принципи циркуларне економије могу пружити решења за расипање хране
12:30 - 13:30: Пауза за ручак са укусним менијем направљеним у потпуности од спашених намирница.
13:30 - 14:30: Стручни разговори - Иновативне праксе у смањењу отпада од хране
Успешне иницијативе и иновативне праксе у смањењу отпада од хране које су представили лидери у индустрији и иноватори
14:30 - 15:30: Округли сто - Од политике до акције: Превођење циљева смањења расипања хране у стварност
Шанса за креаторе политике, пословне лидере и стручњаке за одрживост да разговарају о томе како да претворе политике смањења расипања хране у ефикасне акције
15:30 - 15:45: Пауза за освежење
15:45 - 16:45: Интерактивна радионица - Ваша улога у нултом расипању хране
Занимљива радионица осмишљена да опреми полазнике практичним начинима на које могу допринети постизању нулте расипања хране
16:45 - 17:00: Завршне речи
Размишљања о дану и завршне мисли о путу напред у нашој заједничкој посвец́ености постизању нулте расипања хране
17:00 - 18:00: Пријем за умрежавање
Прилика за повезивање са другим учесницима, размену идеја и изградњу потенцијалних партнерстава у опуштеном окружењу

Наши Оснивачи