Skip to main content
Матични број
104928059
Сектор
Друго
Шифра делатности
-
Адреса компаније
Вилине воде бб, Београд, Република Србија
Одговорна особа за рарадњу са CE HUB-ом
Александар Цвијовић
Назив привредног субјекта
Esensa d.o.o.
Имејл адреса

Esensa d.o.o. је друштво за производњу дијететских суплемената, медицинских средстава, предмета опште употребе што укључује и козметику.

Наши Оснивачи