Skip to main content
Матични број
112310610
Сектор
Дигиталне технологије
Шифра делатности
-
Адреса компаније
Владимира Поповића 38-40 , 11070 Београд, Србија
Одговорна особа за рарадњу са CE HUB-ом
Немања
Позиција
Власник
Назив привредног субјекта
EtnoHub
Имејл адреса

Наши Оснивачи