Skip to main content
Матични број
104426611
Сектор
Б2Б сервиси
Шифра делатности
7112
Адреса компаније
Гандијева 196/19, 11070 Нови Београд
Одговорна особа за рарадњу са CE HUB-ом
Драгана Петровић
Позиција
Директорка и експерт за Циркуларну економију и EHS системе менаџмента
Назив привредног субјекта
Victoria Consulting d.o.o.
Имејл адреса
Чланство у другим организацијама
Глобални договор, Драгана Петровић учествује као експерт у ISO TC 323 (Циркуларна економија), као и у националним техничким комисијама за стандарде

Victoria consulting је на тржишту Србије од 2006. године.

Пружа услуге из следећих области:

  • Циркуларна економије (консултантске услуге у вези успостављања система, пословних модела и сл; као и одговарајуће обуке),
  • Системи менаџмента и стандарди (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001). Додатно, стандарди и из области циркуларне економије и друштвене одговорности.
  • Заштита животне средине (праћење прописа, консултантске услуге из области управљања отпадом, IPPC, процене утицаја на животну средину, извештавања и сл.), обуке
  • Провера усклађености са ЕХС захтевима (животна средина, безбедност и здравље на раду, заштита од пожара, управљање хемикалијама) и социјалим захевима (за потребе добијања лиценци, корпоративни захтеви, интерно вредновање усклађености и сл.)
  • Обуке за стицање лиценце саветника за хемикалије, услуге саветника за хемикалије
  • Друштвена одговорност.
  • ЕМАС, Еко знак

Наши Оснивачи